ТА 100 АЙЛ РУУ 100 УДАА ГҮЙХ ШААРДЛАГАГҮЙ Захиалга өгөх

АЛБАН БАЙГУУЛЛАГАД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Барилгын завсар үйлчилгээ

Барилгын үзлэг, засвар
Сантехник үзлэг, засвар
Цахилгааны үзлэг, засвар
Галын системийн үзлэг
Задгай хөргүүр, ундааны хөргүүр үзлэг
Харилцагчийн болон вендорын хариуцдагаас бусад
цахилгаан хэрэгслүүдийн үзлэг, A/C үзлэг
Техникийн шаардлагын дагуу агааржуулагчийн гадна төхөөрөмжийг 6 сард 1 удаа цэвэрлэх
Цаг агаарын нөхцөл байдалтай уялдуулан хагас жилд 1 удаа цэвэрлэх

ЗАХИАЛГА ӨГӨХ

Танд тулгарсан асуудлын зургийг оруулах