Нүүр

Үйлчилгээ

Шалтгаан

Багц

Захиалга

Инженерийн бүх төрлийн үйлчилгээ

Бид Монгол улсад мөрдөгдөж буй хууль, норм дүрэм, стандартын хүрээнд инженерийн үйлчилгээг хамгийн үр ашигтайгаар мэргэжлийн түвшинд авах боломжийг харилцагч нартаа олгож байна.

Гал

Сантехник

Цахилгаан

Хөргөлт

Холбоо барих уу ?

7700-7777

Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ

Бидний сонгох
шалтгаан

Багц үйлчилгээ

Багц 1

30% хэмнэлттэй

Эрсдэлийн үнэлгээ

Галын аюулгүй байдал

Цахилгааны аюулгүй байдал

Сантехникийн аюулгүй байдал

Хөргөлт, агааржуулалтын төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа

Багц 2

20% хэмнэлттэй

Эрсдэлийн үнэлгээ

Галын аюулгүй байдал

Цахилгааны аюулгүй байдал

Сантехникийн аюулгүй байдал эсвэл Хөргөлт, агааржуулалтын төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа аль нэгийг сонгох

Багц 3

10% хэмнэлттэй

Эрсдэлийн үнэлгээ

Галын аюулгүй байдал

Цахилгааны эсвэл сантехникийн эсвэл хөргөлт, агааржуулалтын төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа аль нэгийг сонгох

Багц 1

30% хэмнэлттэй

Эрсдэлийн үнэлгээ

Галын аюулгүй байдал

Цахилгааны аюулгүй байдал

Сантехникийн аюулгүй байдал

Хөргөлт, агааржуулалтын төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа

Багц 2

20% хэмнэлттэй

Эрсдэлийн үнэлгээ

Галын аюулгүй байдал

Цахилгааны аюулгүй байдал

Сантехникийн аюулгүй байдал эсвэл Хөргөлт, агааржуулалтын төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа аль нэгийг сонгох

Багц 3

10% хэмнэлттэй

Эрсдэлийн үнэлгээ

Галын аюулгүй байдал

Цахилгааны эсвэл сантехникийн эсвэл хөргөлт, агааржуулалтын төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа аль нэгийг сонгох

Бидэнтэй холбогдох

Утас

Хаяг

Тайлбар